Dutch Carp Open - Regelement 2019

 1. U dient in het bezit te zijn van een geldige vergunning. Deze vergunning dient u bij inschrijving te tonen.
 2. Er mag maximaal met twee hengels per persoon worden gevist (spod & marker magen wel klaar liggen).
 3. Er mag gebruik worden gemaakt van een bivvy of vistent.
 4. Open vuur is niet toegestaan.
 5. Voeren mag wel van tevoren maar vissen pas vanaf 18.00 uur. Het begin en eindsignaal zullen via de app te zien zijn.
 6. Men dient in het bezit te zijn van een onthaakmat en ten minste 2 bewaarzakken per persoon. Niet meer dan 1 vis per zak.
 7. De vis die gevangen wordt dient correct en netjes behandelt te worden. De vis wordt door een van de leden van de karpercommissie gewogen, vangt u er ’s nachts een, dan belt of apt u de organisatie en wij proberen direct te komen wegen.
 8. Bij het afhalen van uw nummer ontvangt u van de organisatie een vuilniszak, hierin deponeert u al het afval (ook al ligt het afval er al op het moment dat u aankomt, dit ruimt u ook op). In principe is al het afval dat op en rond uw stek ligt van u. Tijdens de wedstrijd zal hierop zeer streng worden gecontroleerd. Als er nog enige vorm van afval wordt aangetroffen, vindt DIRECT diskwalificatie plaats. Volle vuilniszakken met afval kunt u bij de auto’s inleveren! of in de daarvoor bestemde vuil bakken deponeren.
 9. Als er ordeverstoring of overdreven dronkenschap plaats vindt wordt er niet gewaarschuwd. Bij overlast vindt onmiddellijk diskwalificatie plaats.
 10. U dient drank e.d. in de bivvy/tent te houden, dus is niet voor voorbijgangers zichtbaar.
 11. Bierflesjes of ander glaswerk dient u zelf mee naar huis te nemen en daar weg te gooien
 12. U wordt geacht zoveel mogelijk rekening te houden met uw mede deelnemers en proberen zoveel mogelijk in uw sector te vissen.
 13. Als er een meningsverschil dreigt te ontstaan met wie dan ook, dient u direct de wedstrijdleiding in te schakelen (HANDEL NIET ZELF). Doet u dit wel dan volgt direct diskwalificatie plaats.
 14. Alleen schub-, leder- en spiegel karper tellen mee aan de wedstrijd.
 15. Alleen de twee grootste vissen die u vangt tellen mee in gewicht.
 16. De organisatie beslist te allen tijde indien dit reglement niet voorziet in de juiste punten.
 17. Als deelnemer aan dit evenement doet u mee voor eigen risico, de organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal, vernieling die zich voor, tijdens en/of na de wedstrijd zich voordoet!
 18. BELANGRIJK: Wij stellen het bijzonder op prijs wanneer u tijdens de wedstrijd géén andere bezoekers op uw stek ontvangt dan leden van de organisatie van het DCO. Indien er bijzondere redenen zijn om toch bezoek te ontvangen dan dient dit minimaal 2 uur tevoren bij de organisatie te worden aangemeld. De organisatie bepaalt vervolgens waar het bezoek mag parkeren. Overtreding van deze regel leidt per direct tot diskwalificatie van deelname aan deze wedstrijd en uitsluiting aan alle volgende edities van het DCO.

Wij wensen u een prettige wedstrijd

 

Organisatie

 • Tinus van Leeuwen

 • Eric van Duyvenbode

 • François van Mansom

 • 1
 • 2

Sponsors

 • 1
 • 2
 • 3

Over ons

De Dutch Carp Open 2020 wordt georganiseerd door een zestal karpervrienden uit Den Haag en omgeving. Zij worden bijgestaan door een groep vanruim dertig enthousiaste vrijwilligers.

Contactadres

DCO
Jaagpad 1, 2288 AB Rijswijk
06 2746 2273
06 2332 0731
info@dco-dutchcarpopen.nl
Ma-Vrij 09:00-17:00