Dutch Carp Open - Regelement 2021

Dutch Carp Open - Regelement 2021

 

 1. Wij stellen het zeer op prijs dat u geen visite ontvangt tijdens de wedstrijd. Als u dat wel wil, doet u dat 2 uur voor aanvang aan de organisatie. Wij bepalen dan waar de auto of ander vervoersmiddel gestald kan worden . Na 21.00 uur mag u geen bezoek meer ontvangen Aan deze regel hechten wij veel waarde en bij overtreding volgt diskwalificatie. u dient in het bezit te zijn van een geldige vergunning. Deze vergunning dient u bij inschrijving te tonen.
 2. Er mag maximaal met twee hengels per persoon worden gevist (spod & marker mogen wel klaar liggen).
 3. het gebruik van een bivvy of vistent is voor eigen risico houd u zoveel mogelijk aan de landelijke maten wetten om problemen te voorkomen
 4. Open vuur is niet toegestaan.
 5. Voeren mag wel van tevoren maar vissen is pas toegestaan vanaf 18.00 uur. Het begin- en eindsignaal zullen via de app te zien zijn.
 6. Men dient in het bezit te zijn van een onthaakmat en ten minste 1 bewaarzak  per persoon. Niet meer dan 1 vis per zak.
 7. De vis die gevangen wordt dient correct en netjes behandeld te worden. De vis wordt door een van de leden van de wedstrijdcommissie gewogen. Vangt u er ’s nachts een dan belt of u de organisatie en wij proberen direct te komen wegen.
 8. Bij het afhalen van uw nummer ontvangt u van de organisatie een vuilniszak. Hierin deponeert u al het afval (ook al het afval er al ligt op het moment dat u aankomt, dit ruimt u ook op). In principe is al het afval dat op en rond uw stek ligt van u. Tijdens de wedstrijd zal hierop zeer streng worden gecontroleerd. Als er nog enige vorm van afval wordt aangetroffen, vindt DIRECT diskwalificatie plaats. Volle vuilniszakken met afval kunt u bij de auto’s van de organisatie inleveren! of in de daarvoor bestemde vuilbakken deponeren.
 9. Als er ordeverstoring of overdreven dronkenschap plaats vindt wordt er niet gewaarschuwd. Bij overlast vindt onmiddellijk diskwalificatie plaats.
 10. U dient drank e.d. in de bivvy/tent te houden, dus is niet voor voorbijgangers zichtbaar.
 11. Bierflesjes of ander glaswerk dient u zelf mee naar huis te nemen en daar weg te gooien
 12. U wordt geacht zoveel mogelijk rekening te houden met uw mededeelnemers en proberen zoveel mogelijk in uw sector te vissen.
 13. Als er een meningsverschil dreigt te ontstaan met wie dan ook, dient u direct de wedstrijdleiding in te schakelen (HANDEL NIET ZELF). Doet u dit wel dan volgt direct diskwalificatie.
 14. Alleen schub-, leder- en spiegel karper tellen mee aan de wedstrijd.
 15. Alleen de twee grootste vissen die u vangt tellen mee in gewicht.
 16. De prijsuitreiking vindt plaats op het Jaagpad 1 te Rijswijk op zondag om ongeveer 14.00 uur. Er wordt voor alle deelnemers een gratis BBQ verzorgd tijdens de prijsuitreiking. Het is leuk om hierbij aanwezig te zijn ook al heeft u geen prijs.
 17. De organisatie beslist ten allen tijde indien dit reglement niet voorziet in de juiste punten.
 18. Als deelnemer aan dit evenement doet u mee voor eigen risico. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, bekeuringen, diefstal, vernieling die zich voor, tijdens en/of na de wedstrijd voordoen!
 19. Boten en voerboten zijn toegestaan.
 20. Er dient rekening te worden gehouden met en vooral op de vliet en schie met kano’s. Dus hengels boven de kanten en het gebruik van toplood wordt aangeraden
 21. Uw auto mag alleen op plekken worden geparkeerd waar dat volgens de wet mag. Dit verkomt problemen met onze wedstrijdvergunning en voorkomt bekeuringen voor u als deelnemer.
 22. Een kopie van dit reglement dient u, tezamen met uw bewijs van inschrijving, bij u te hebben.
 23. denk aan de corona regels en respecteer deze.

 

Organisatie

 • Tinus van Leeuwen

 • Eric van Duyvenbode

 • François van Mansom

 • 1
 • 2

Sponsoren

 • Formidog

Over ons

De Dutch Carp Open 2021 wordt georganiseerd door een zestal karpervrienden uit Den Haag en omgeving. Zij worden bijgestaan door een groep van ruim dertig enthousiaste vrijwilligers.

Contactadres

DCO
Jaagpad 1, 2288 AB Rijswijk
06 2746 2273
06 2332 0731
info@dco-dutchcarpopen.nl
Ma-Vrij 09:00-17:00